Što znači biti udomitelj

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je najbolji oblik neinstitucionalne skrbi izvan vlastite, biološke obitelji, kojim se djetetu pruža obiteljska skrb i odgoj u zamjenskoj, udomiteljskoj obitelji. U pravilu, udomiteljstvo je privremeno – dok se ne srede prilike u biološkoj obitelji ili se ne donese odluka o trajnom zbrinjavanju djeteta. Ipak, nerijetko se događa da dijete ostane kod udomitelja do svoje punoljetnosti.

 

Zašto udomiteljstvo?

Brojni su razlozi zbog kojih neka djeca ne mogu rasti uz svoje roditelje: ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, no najčešće je riječ o ozbiljnom zanemarivanju ili zlostavljanju, zbog čega bi daljnji ostanak u biološkoj obitelji bio štetan za dijete.

Ukoliko dijete ne može normalno odrastati u svojoj primarnoj obitelji, udomiteljska obitelj je najbolje rješenje. Samo u obitelji se dijete može razvijati i odrastati u sigurnom okruženju ljubavi, podrške i razumijevanja. Samo se u obiteljskom domu može naviknuti na život u organiziranom kućanstvu i osjetiti pripadnost i podršku. Dijete koje nije odrastalo u obitelji često kao odrasla osoba ima problema u stvaranju vlastite obitelji.

Život u domu za nezbrinutu djecu krajnje je, ali ne i najprihvatljivije rješenje. Svako dijete ima pravo odrastati u obitelji.

 

Što je udomiteljska obitelj i kakva ona može biti?

Udomitelji mogu biti udomiteljska obitelj ili udomitelj samac koji posjeduju dozvolu za obavljanjem udomiteljstva.

Udomiteljska obitelj je pripremljena i posebno educirana obitelj koja prihvaća korisnike i brine o njihovim potrebama.

Za razliku od smještaja u ustanovu, udomiteljstvo predstavlja humaniji i prirodniji oblik skrbi budući da se korisniku osigurava obiteljsko okruženje i omogućuje održavanje socijalnih veza.

 

Kojoj je djeci potrebna udomiteljska obitelj?

Sva djeca koja dolaze u udomiteljsku obitelj imala su loša iskustva koja se ne mogu zanemariti i jednostavno izbrisati. Potrebno je puna vremena, razumijevanja i tolerancije da se takvo dijete oporavi i prilagodi. Udomiteljska obitelj potrebna je:

 • djeci čiji roditelji zbog siromaštva, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima
 • djeci koja su doživjela ozbiljno traumatsko iskustvo gubitka roditelja, bilo da su im roditelji umrli, napustili ih ili su zbog bolesti spriječeni brinuti o njima
 • djeci koja su dugo zanemarivana i za koju se roditelji ne mogu ili ne znaju brinuti kako valja
 • djeci koja su bila izložena nasilju (obiteljsko nasilje, žrtve trgovanja ljudima i sl.)
 • djeci s poremećajem u ponašanju
 • djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem

 

Tko može postati udomitelj?

Udomitelj, u pravilu, može biti svaka odrasla osoba koja ima osnovne uvjete za život: zadovoljavajuće stambene prilike i prihode, zdravstveno stanje i pozitivan odnos prema životu.

Ipak, najvažniji je uvjet za udomitelje – pojedince, parove ili obitelji – da vole djecu, da su spremni podijeliti svoje vrijeme, energiju i toplinu s onima kojima to nedostaje.

Udomitelji bi trebali:

 • ozbiljno i promišljeno donijeti odluku o udomiteljstvu, svjesni odgovornosti i obaveza koje ono pred njih postavlja
 • biti osobe koje su spremne preuzeti značajnu ulogu u životu djeteta, kroz kraće ili dulje razdoblje
 • moći uvažavati emocije djeteta prema njegovoj primarnoj obitelji i pomoći mu da održi kontakte s rodbinom
 • poštovati djetetovo podrijetlo, kulturu, vjeru i svaku drugu moguću posebnost
 • biti spremni pomagati djetetu u rješavanju svih kriza i problema
 • proći kroz postupak utvrđivanja podobnosti i pohađati obavezni kratki tečaj
 • dobiti dozvolu za udomiteljstvo
 • aktivno i timski surađivati s djetetovim skrbnikom, socijalnim radnikom i drugim stručnjacima u praćenju napretka djeteta, nošenju važnih odluka vezanih uz dijete

 

Tko ne može biti udomitelj/ za koje osobe nije udomiteljstvo?

 • Udomitelj ne može biti osoba kojoj je oduzeto roditeljsko pravo, koja nema osnovne uvjete za život, koja je bolesna, sklona nasilju te zlouporabi alkohola i droga.
 • Udomiteljstvo nije za one koji žele dodatni izvor prihoda kao rješenje za vlastite egzistencijalne probleme.
 • Udomiteljstvo nije za osobe koje su nestrpljive, prezahtjevne ili s previše drugih obaveza.

 

Koja su prava i obveze korisnika udomiteljstva

 • Korisnik udomiteljstva je, u skladu s individualnim planom promjene, obvezan aktivno sudjelovati u ostvarivanju odabranih ciljeva i izvršavati preuzete obveze
 • Obvezan je poštivati pravila obiteljskog života u udomiteljskoj obitelji
 • Obvezan uspostaviti suradnju s udomiteljem i eventualne probleme rješavati u sporazumu s udomiteljem i nadležnim socijalnim radnikom

 

Koja su prava svakog udomitelja?

 • Pravo na osobni dignitet i privatnosti
 • Pravo biti uključen kao ravnopravni član stručnog tima Centra (prilikom izrade individualnog plana promjene)
 • Pravo biti upoznat sa svim informacijama o korisniku koji dolazi u njihov dom
 • Pravo na sigurnost članova vlastite obitelji
 • Pravo na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijemu i odlasku korisnika
 • Pravo na potporu pri obavljanju udomiteljske djelatnosti
 • Pravo na osposobljavanje i edukacije organizirane od strane Centra
 • Pravo na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika
 • Pravo na evaluaciju i povratnu informaciju o njihovoj ulozi zamjenske obitelji

 

Koje su obveze udomitelja?

 • Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju djetetu koje im je upućeno na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njezi, čuvanja, odgoja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama djeteta ili odrasle osobe
 • Udomitelj je obvezan postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja, te poduzimati mjere utvrđene individualnim planom
 • Udomitelj je obvezan voditi evidenciju, te redovito izvješćivati Centar korisnika o svim važnim životnim okolnostima (2 puta godišnje)
 • Udomitelj je obvezan poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji i drugim srodnicima
 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • Udomitelj je obvezan sudjelovati u edukacijama koje provodi nadležni Centar

 

Kako postati udomitelj?

Nakon što dobro razmislite i porazgovarate sa svim drugim članovima svoga kućanstva, javite se najbližem Centru za socijalnu skrb, kojem podnosite formalni zahtjev i koji će provesti postupak provjere podobnosti za udomitelje: socijalni radnici posjetit će vas u vašem domu, a zatražit će i neke osnovne dokumente. Potom ćete biti pozvani na seminar za buduće udomitelje.

Vjerujemo da razumijete koliko je važno temeljito provjeriti hoće li dijete doista biti smješteno u dobru i pouzdanu zamjensku obitelj. Jer, djetetu koje je već iznevjereno od strane svojih najbližih najmanje od svega treba još jedno loše i neprimjereno iskustvo.

(Više u našoj rubrici: Uvjeti za obavljanje udomiteljstva i Postupak udomljavanja)

 

Kakvu pomoć dobivaju udomitelji?

Udomitelji primaju utvrđeni iznos mjesečne naknade za pokrivanje neposrednih troškova djeteta te osobnu naknadu (samo nesrodnički udomitelji). Uz to, moguće je ostvariti dodatne naknade za posebne situacije (opremanje djeteta za školu, kupnja odjeće i obuće i sl.), u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb. Udomitelji imaju pravo i na stručnu pomoć te savjetovanje pri rješavanju problema u odnosima s djetetom ili s djetetovim roditeljima.

(Visine mjesečnih naknada u našoj rubrici: Postupak udomljavanja)

 

Dozvola (licenca) za udomiteljstvo

Po uspješno završenom postupku i seminaru, Centar za socijalnu skrb izdat će vam dozvolu (licencu) za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, nakon čega se dozvola mora obnoviti. S tom dozvolom postajete dio sustava socijalne skrbi o djeci, što znači da se na vas može računati pri traženju najpogodnijeg smještaja za neko dijete. Prilikom svakog pojedinog udomljavanja važno je pronaći optimalno rješenje – ono koje je najbolje i za dijete i za udomiteljsku obitelj.

 

Što je udomiteljski ugovor i što on određuje?

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji sklapaju Centar udomitelja i udomitelj, nakon što postane izvršna dozvola za obavljanje udomiteljstva, a prije smještaja prvog korisnika

 • Rok na koji se ugovor sklapa (5 godina)
 • Vrsta udomiteljstva
 • Vrsta i opseg usluga koje su udomitelji obvezni osigurati korisnicima
 • Prava i obveze ugovornih strana
 • Visina naknade za korisnika i način plaćanja
 • Udomiteljska naknada
 • Uvjeti za otkaz ugovora

 

Treba li dugo čekati da dijete dođe u obitelj?

Dobro je zapamtiti: Od izdavanja dozvole za udomiteljstvo do smještanja djeteta u obitelj može proći neko vrijeme, jer se dijete, u pravilu, nastoji smjestiti u obitelj koja živi unutar njegove lokalne zajednice. Bude li u tom razdoblju ”čekanja” nekih promjena u vašoj obitelji, svakako o tome obavijestite Centar za socijalnu skrb.

 

Može li se dijete upoznati prije nego dođe u udomiteljsku obitelj?

DA! Pri smještavanju djece u udomiteljsku obitelj vodi se računa da udomiteljska obitelj može pružiti dobro okružje za to dijete, s obzirom na njegove osobine. Cilj nam je da dijete ne mijenja udomiteljske obitelji, već da u jednoj obitelji ostane sve dok traje potreba za udomljavanjem. Stoga omogućavamo i susrete udomitelja i djeteta prije smještavanja, te se i na temelju tih kontakata donosi odluka.

 

Što kada se udomitelj veže za dijete, te kada dođe vrijeme rastanka?

Udomiteljstvo podrazumijeva privremenu brigu i skrb o djetetu do stvaranja uvjeta za povrat u biološku obitelj ili posvojenje. U tim slučajevima rastanak sigurno nije lak, kako za dijete, tako i za udomitelja.  No, tada svakako pomaže saznanje da ste djetetu barem kroz neko vrijeme pružili ono što mu je bilo najpotrebnije – da živi u obitelji, okružen ljubavlju.

No, iako je udomiteljstvo zamišljeno kao privremeni oblik skrbi, nerijetko se događa da djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju do punoljetnosti, odnosno prestanka redovnog školovanja. Postoje slučajevi u kojima i nakon prestanka udomiteljstva djeca ostaju u obiteljima, jer su tijekom godina stvorili s udomiteljima jaku vezu, oni ih doživljavaju kao članove obitelji i žele da ostanu s njima.

 

Kako će biološka djeca udomitelja reagirati i prihvatiti udomljeno dijete?

Prije nego se odlučite na udomljavanje djeteta, bitno je da su svi članovi Vaše obitelji spremni prihvatiti novog člana, te da su se spremi potruditi kako bi se dijete osjećalo kao dio obitelji. Ukoliko razgovorom utvrdite da Vaša djeca to neće moći dobro prihvatiti, bilo bi najbolje da udomiteljstvo odgodite dok svi članovi obitelji za to ne budu spremni.

 

Mogu li osobe koje žele posvojiti dijete biti udomitelji?

Osobe koje žele posvojiti dijete, te su prošli odgovarajući postupak kao potencijalni posvojitelji, a nisu još posvojili dijete ponekad žele biti i udomitelji. Nema prepreke za to, status udomitelja ne utječe na mogućnost posvojenja djeteta.

 

Koja je dobna granica za udomiteljstvo?

Kod prvog davanja dozvole udomitelj ne može biti stariji od 60 godina. Kod smještavanja djeteta bitna je dobna razlika udomitelja i djeteta, koja ne smije biti manja od 20 godina (npr. Udomitelj star 25 godina ne može udomiti dijete starije od 5 godina), niti veća od 50 godina (npr. Udomitelj star 60 godina ne može udomiti dijete mlađe od 10 godina). Udomitelj također ne može biti osoba mlađa od 21 godine.

 

Koliko djece može primiti udomiteljska obitelj?

 • Udomiteljska obitelj – može biti smješteno najviše troje djece ( iznimno – ako se radi o braći i sestrama)
 • Udomitelj samac – može skrbiti najviše o dvoje djece ( odnosno o jednom s težim teškoćama u razvoju)

 

Usklađivanje i rješavanje problema u udomiteljskim obiteljima

O djetetu koje ćete udomiti s vama će prije podrobno i temeljito razgovarati predstavnik Centra za socijalnu skrb. No, kao i u svakoj obitelji, i u udomiteljskoj može daći do poteškoća

u odnosima s djecom. Osim onih uobičajenih u razdoblju odrastanja, kod udomljene se djece mogu očekivati i poteškoće vezane uz prilagodbu na novu sredinu i/ili prethodno životno iskustvo. U svakoj takvoj situaciji slobodno zatražite pomoć stručnjaka. Nemojte se ustručavati – to je potrebno i za vaše dobro i za dobro djeteta koje ste udomili.

 

Izvor: udomiteljstvo.kzz.hr, zadjecjiosmjeh.org, czss-zagreb.hr