Projekti

“Forum mladih”, listopad 2023. – rujan 2024.

Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Glavni cilj je povećanje zapošljivosti mladih s manje mogućnosti (mladi iz udomiteljskih obitelji i opća populacija mladih u riziku).

Voditeljica projekta: Tena Bosak

 

“I DALJE #SvakoDijeteTrebaObitelj”, lipanj 2023. – srpanj 2024.

Trogodišnji program koji je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Glavni cilj je promocija udomiteljstva kao najboljeg oblika alternativne skrbi na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Voditeljica projekta: Tena Bosak

 

“Forum za NE nasilje”, siječanj 2023.- prosinac 2023. 

Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Osnovni cilj je prevencija vršnjačkog nasilja nad mladima iz udomiteljskih obitelji na području tri hrvatske županije.

Ovim projektom nastojat će se osnažiti sve relevantne dionike i resurse u lokalnoj zajednici kako bi se razvio učinkovit lokalni program prevencije vršnjačkog nasilja nad mladima iz udomiteljskih obitelji u školama i na društvenim mrežama. Njihovo osnaživanje potrebno je kako bismo postigli sinergijsko djelovanje projektnih aktivnosti kako bi se mogao osigurati razvoj preventivnih programa zaštite od vršnjačkog nasilja nad mladima iz udomiteljskih obitelji u školama i na društvenim mrežama.

Voditeljica projekta: Tena Bosak

 

“PROAKTA- Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“, 27. srpanj 2022. – 27. listopad 2023.

Ukupna vrijednost projekta je 55.935,46 eura (421.445,76 kn), od čega su bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 4.754,51eura (358.228,90 kn) i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 8.390,32eura (63.216,86 kn).

Osnovni cilj je unaprjeđenje kompetencija i digitalnih alata OCD-a, u cilju povećanja financijske i programske održivosti, prilagodbe metodologije usluga za krajnje korisnike online provedbi, izgradnje ljudskih i tehničkih resursa za prevenciju rizika i upravljanje kriznim situacijama.

Nositelj projekta je ADOPTA- udruga za potporu posvajanju, a partneri su Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu, Udruga za kreativni socijalni rad, Udruga udomitelja djece Primorsko-goranske županije „Damdom“, Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ i Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije „Zagrljaj“.

Voditeljica projekta: Dubravka Marušić (Adopta)

Koordinatorica aktivnosti za Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece: Tena Bosak

 

“Youth moving”, studeni 2021.- studeni 2023.

Projekt je financiran od Europske Unije kroz program Erasmus+.

Osnovni cilj je povećanje razine sudjelovanja mladih iz alternativne skrbi u demokratskim procesima, kroz osnaživanje njihove uloge aktivnih građana obraćajući posebnu pažnju na povezivanje s dionicima u području alternativne skrbi te jasnije izražavanje vlastitih stavova i potreba.

Nositelj projekta je Sirius, a partneri su Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu, APDESFAMODGASPC HGCo&So.

Voditeljica projekta: Marina Horvat (Sirius)

Koordinatorica: Tena Bosak

 

“Udomiteljstvo u centru”,  prosinac 2021.- ožujak 2022. 

Projekt je financiran iz sredstava Grada Zagreba.

Osnovni cilj je promocija i podrška razvoju udomiteljstva u Republici Hrvatskoj.

Nositelj projekta je Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu, a partner FICE Hrvatska.

Voditeljica projekta: Tena Bosak

 

“Trebam B da budem bolji”, prosinac 2020. –

Projekt je financiran iz sredstava Zaklade Novo sutra.

Osnovni cilj je omogućiti djeci tj. mladima koji se približavaju punoljetnosti, a time i izlasku iz udomiteljskih obitelji polaganje vozačkih ispita B kategorije.

Stjecanjem vozačke dozvole omogućiti će im se lakši ulazak na tržište rada, povećati svakodnevna mobilnost i osjećaj spremnosti na samostalan život.

 

“Siguran dom”, lipanj 2020. – svibanj 2022. 

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative, a partneri su Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, Udruga udomiteljskih obitelji Karlovaćke županije “Drvo života”, Udruga udomitelja djece i odraslih “Veliko srce” Čazma, Udruga udomitelja za djecu “Osmijeh”, Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije “Zagrljaj” i Udruga udomitelja djece Međimurja.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti socijalnu uključenost udomljene djece, promicanje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života udomitelja i članova njihovih obitelji i jačanje kapaciteta stručnjaka sa svrhom razvoja usluga socijalne skrbi u udomiteljskim timovima.

Voditeljica projekta: prof.psihologije Mirela Despotović

Koordinatorica aktivnosti za djecu i mlade i Stručna suradnica za edukativno-kreativne radionice: Tena Bosak

 

“Znanjem protiv vršnjačkog nasilja nad mladima iz udomiteljskih obitelji”, lipanj 2020. – svibanj 2021.

Jednogodišnji projekt koji je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Osnovni cilj prevencija vršnjačkog nasilja nad mladima iz udomiteljskih obitelji.

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev

Administratorica: Veronika Štefanko

 

“Generation 2020” – razmjena mladih, lipanj – studeni 2021.

Projekt je financiran od Europske unije kroz program Erasmus+.

Osnovni cilj je povećati zapošljivost mladih koji dolaze iz udomiteljskih obitelji.

Projekt se provodi u suradnji sa Centrom Zvezda iz Srbije.

Voditeljica projekta: Veronika Štefanko

 

“Putokaz”, travanj 2020. – listopad 2021.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Suncokret – OLJIN, a partneri su Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece i FICE Hrvatska.

Osnovni cilj je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, zdravstvenog, odgojnog i obrazovnog rada s djecom i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecom i mladima s problemima u ponašanju. Također, program je usmjeren na članove njihovih obitelji i jačanje kapaciteta stručnjaka putem edukacija i konferencija.

Voditelj projekta: Željko Vukobratović, prof. psihologije (Suncokret-OLJIN)

Koordinator aktivnosti: Tena Bosak, mag. socijalnog rada (Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece)

 

“Foster parents together”, kolovoz 2019. – travnja 2021.

Projekt je financiran od Ureda UNICEF-a iz Hrvatske.

Osnovni cilj je osnažiti udruge članice i vodstvo Foruma u pripremi projektnih prijedloga, apliciranju na natječaje te organiziranju i provođenju promotivnih aktivnosti, osnažiti management Foruma i pružiti stručnu podršku trenutnim i budućim članicama Foruma.

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev

Koordinatorica projekta: Mirela Despotović

Asistentica na projektu: Veronika Štefanko

 

“It starts with you” – razmjena mladih, lipanj – prosinac 2019. 

Projekt je financiran od Europske unije kroz program Erasmus+.

Osnovni cilj je poticanje mladih koji dolaze iz udomiteljskih obitelji na zdrave stilove života.

Projekt je proveden u suradnji sa Centrom Zvezda iz Srbije.

Koordinatorica projekta: Marija Heo

 

“Poticajno okruženje za razvoj udomiteljstva”, studeni 2016.-listopad 2019.

Trogodišnji program je financiran od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Osnovni cilj programa je osnaživanje i podizanje kvalitete života svih članova udomiteljskih obitelji.

Voditelji programa: Katarina Maček Stjepanović, Alida Fištrek, Marija Heo i Luka Marković

 

” I am the change I want to see” – razmjena mladih, svibanj – listopad 2018.

Projekt je financiran od Europske unije kroz program Erasmus+.

Osnovni cilj je poticanje socijalne uključenosti mladih koji dolaze iz udomiteljskih obitelji.

Projekt je proveden u suradnji sa Centrom Zvezda iz Srbije.

Koordinatorica projekta: Alida Fištrek

 

“DIJETE U OBITELJI, OBITELJ U ZAJEDNICI – podrška socijalnom uključivanju posvojene djece i djece u sustavu skrbi”, listopad 2017. – listopad 2018. (partneri na projektu)

Jednogodišnji projekt koji je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Osnovni cilj je povećati regionalnu ujednačenost usluga namijenjenih rizičnim skupinama posvojiteljske populacije i socijalnu uključenost djece koja žive u sustavu skrbi.

Voditeljica programa: Petra Matković (ADOPTA), suradnica iz Foruma Marija Bingula

 


“10 godina Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece”, lipanj i srpanj 2018.

Projekt je realiziran zahvaljujući jednokratnoj potpori Grada Zagreba.

Osnovni cilj je obilježavanje 10. godišnjice službenog rada Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.

Voditeljica programa: Alida Fištrek

 

“Dom za djecu – Dom za ptice”, rujan 2017. – lipanj 2018.

Projekt je financirala INA – Industrija nafte d. d. u sklopu programa “Zeleni pojas” koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode.

Osnovni cilj projekta je bio urediti i obnoviti dvorišta dvaju dječjih domova, Dječjeg doma Zagreb i  Dječjeg doma A. G. Matoš, i pritom podučiti djecu o brizi za ptice.

Voditeljica programa: Alida Fištrek

 

“Udomiteljstvo – informirani i osviješteni”, lipanj 2017. – svibanj 2018.

Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba.

Osnovni cilj je kvalitetnije informirati i senzibilizirati građane o udomiteljstvu.

Voditeljica programa: Alida Fištrek

 

“Zagreb za udomiteljstvo”, lipanj 2017. – svibanj 2018.

Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba.

Opći cilj projekta je osigurati u Zagrebu platformu za konstantan razvoj i unaprjeđenje udomiteljstva.

Voditeljica programa: Alida Fištrek

 

“Promocija udomiteljstva u Maksimiru”, srpanj 2016.

Projekt je realiziran zahvaljujući jednokratnoj potpori Grada Zagreba.

Voditeljica projekta:

Katarina Maček Stjepanović

 

„Youth4Work“, svibanj 2016.-listopad 2016.

Projekt je financiran od Europske unije kroz program Erasmus+.

Osnovni cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih s manje mogućnosti. Partneri na projektu su SOS Dječje selo BiH i Crveni krst Sombor iz Srbije.

Voditeljica projekta:

Mladenka Ravenski

Koordinatorica projekta:

Stella Mateša

 

„Info centar za udomiteljstvo“, studeni 2015.-studeni 2016.

Projekt je započeo s provedbom u studenom 2015. godine te će trajati 12 mjeseci, a donator je Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Forum je nositelj projekta, a provodi ga u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Gospić i Centrom za socijalnu skrb Knin.

Voditeljica projekta:

Katarina Maček

 

„Info centar za udomiteljstvo“, prosinac 2015.-veljača 2016.

Projekt je realiziran zahvaljujući jednokratnoj potpori Grada Zagreba.

Voditeljica projekta:

Katarina Maček

 

„Kaj sad s nama“, kolovoz 2015.-listopad 2015.

Građanska akcija realizirana zahvaljujući financijskoj podršci Regionalne zaklade za loklani razvoj „Zamah“.

Voditeljica projekta:

Katarina Maček

 

„Osnaživanje udruga udomitelja za djecu“, prosinac 2014.-veljača 2016.

Nositelj projekta je Sirius-Centar za psihloško savjetovanje, edukaciju i istraživanje, a uz Forum partneri na projektu su Centar za civilne inicijative i Udruga udomitelja djece i odraslih osoba „Veliko srce“ Čazma. Financijska podrška dobivena je iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske  posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Projektni tim:

Mirela Miharija, programska voditeljica projekta

Ivana Belamarić, financijska voditeljica projekta

Mirela Despotović, koordinatorica 1

Stana Vereš, koordinatorica/stručnjakinja

Tihana Kraševac, koordinatorica 2

Mladenka Ravenski, projektna asistentica

Mladen Djurkinjak, projektni asistent

Danijel Bičanić, projektni asistent

Sanja Bijelić, administrator

Jasna Špoljarić, vanjska stručna suradnica

Katarina Maček, stručna suradnica

Ivana Vojković, stručna suradnica

 

„Različito ih vidimo, jednako ih volimo“, kolovoz 2014.-veljača 2015.

Cilj projekta bio je razvoj udomiteljstva za djecu romske nacionalnosti, a realiziran je zahvaljujući financijskoj podršci UNICEF-a Hrvatska.

Projektni tim:

Mladenka Ravenski, osoba odgovorna za projekt i financije

Stana Vereš, koordinatorica projekta

 

“Zajedničkim naporima do ostvarenja dječjih prava u Hrvatskoj”, travanj-prosinac 2011.

Projekt se provodi u razdoblju od travnja do prosinca 2011. godine, a donatori projekta su CNF-CEE i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Projekt Zajedničkim naporima 2011 – skraćeno

Projektni tim
Voditeljica projekta: Ankica Milić
Asistentica na projektu: Alida Poretti

“Za kvalitetno udomiteljstvo djece”, 2008.-2011.

Projekt je proveden u razdoblju od siječnja 2008. do ožujka 2011. godine, a financiran je kroz program MATRA Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, a proveden je u suradnji s Nizozemskim partnerima ICDI – International Child Development Initiatives.
Projekt Za kvalitetno udomiteljstvo djece 2008-2011

Projektni tim
Voditeljica projekta za Hrvatsku: (Vesna Pupavac, Ana Šimić), Ankica Milić
Asistentica na projektu: (Nikolina Borčić, Dajana Jurinčić), Alida Poretti
Voditelj projekta za Nizozemsku: Rene de Bot, Flexus
Koordinator projekta za Nizozemsku: Bep van Sloten, Better Care Network

“Za kvalitetno udomiteljstvo djece”, 2005.-2007.

Nositelji projekta u razdoblju od siječnja 2005. do prosinca 2007. godine, bile su humanitarne udruge „Nadomak sunca“ i „Oaza“ putem kojih je Forum, tada još neformalna mreža udomitelja, provodio projektne aktivnosti.
Projektne aktivnosti

Projektni tim
Voditeljica projekta: Vesna Pupavac
Suradnici na projektu: Odilia van Manen Rojnić (HU Nadomak sunca), Eva Husak Bačac (HU Oaza), Stela Njemeček