Donatori

APIS.IT d.o.o.

AutoZubak

Centar za civilne inicijative

Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce

Tvrtka dm

GEO-TRON d.o.o.

Grad Zagreb

Gradsko dramsko kazalište Gavella

HDZ Međimurja

KAMGRAD d.o.o.

Međimurske vode d.o.o

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Raiffeisen banka

Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“

UNICEF Hrvatska

 

 

2011. “Zajedničkim naporima do ostvarenja dječjih prava u Hrvatskoj”
U 2011. godini CNF-CEE i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi su donatori za projekt “Zajedničkim naporima do ostvarenja dječjih prava u Hrvatskoj”.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju: radne posjete u svrhu upoznavanja različitih modela udomiteljstva, organiziranje regionalnih diskusija o Nacrtu prijedloga Zakona o udomiteljstvu, organiziranje međunarodne konferencije radi razmjene primjera modela udomiteljstva u jugostičnoj Europi i Europskoj Uniji te Susret mladih dan ranije.
Projekt će polučiti Smjernicama za unapređenje hrvatskog modela udomiteljstva i knjižicom Kako promovirati udomiteljstvo u lokalnoj zajednici.

2008.-2011. “Za kvalitetno udomiteljstvo djece”
U razdoblju od 2008.-2011. projekt “Za kvalitetno udomiteljstvo djece” financira ICDI (International Child Development Initiatives) kroz program MATRA, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

Kroz projekt je omogućeno funkcioniranje ureda, organiziranje konferencija o udomiteljstvu djece, susreta udomitelja, treninga za udruge udomitelja, susreta za mlade, izdavanje publikacija i časopisa, radne posjete u Nizozemsku, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama IFCO-a, provođenje medijske kampanje “Dajući dom dajemo sebe”…

2005.-2007. “Za kvalitetno udomiteljstvo djece”
Zahvaljujući donaciji od strane Suradničkih nizozemskih fondacija, CNF – CEE (The Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe), u jesen 2005. godine uspostavljen je ured u Zagrebu, kroz koji se počinju provoditi projektne aktivnosti te obavljati organizacijski, logistički i stručni poslovi za potrebe Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i šire.

MOGUĆNOST FINANCIRANJA

S obzirom na veliki broj aktivnosti koje se provode u sklopu Foruma te aktivnosti koje su u planu daljnje provedbe, financijska sredstva su nam itekako nužna i potrebna. Stoga svim potencijalnim donatorima, sponzorima i ostalima kojii na bilo koji način žele sudjelovati i pomoći Forumu u nastavku dajemo sve potrebne informacije o mogućnostima financiranja Foruma

Primatelj, ime: Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji za djecu
Adresa: Ulica Antuna Bauera 28, 10 000 Zagreb
Banka: Raiffeisen bank
Broj računa primatelja: HR2724840081104847614
OIB: 11577717101