Zakonske izmjene 2022.

Zakonske izmjene 2022.

Dragi čitatelji,

2022. svima nam je donijela neke novitete, a za udomiteljsku zajednicu svakako najvažnija promjena je bila donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o osnovici za izračun naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine, Odluke o visini opskrbnine za potrebe korisnika i Odluke o visini naknade za rad udomitelja.

Zakonske izmjene, baš kao i Odluka o osnovici za izračun naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine objavljeni su u Narodnim novinama i samim time su stupili na snagu.

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika, baš kao i Odluka o visini naknade za rad udomitelja još nije izglasana od strane vlasti, ali se isto očekuje tijekom ožujka/travnja 2022. Navedene zakonske izmjene predstavljaju iskorak ka kvalitetnim udomiteljstvu, ponajviše u materijalnom aspektu. Međutim, svjesni smo činjenice da veća naknada za rad i opskrbnina ne će odgovoriti na sve izazove s kojima se udomiteljske obitelji susreću, već je potrebna i kontinuirana i sistemska podrška udomiteljskim obiteljima.

U nastavku su poveznice za pristup web stranici Narodnih novina za dokumente koji su objavljeni i poveznice za pristup e-savjetovanju za one odluke koje još nisu stupile na snagu, ali su prošle postupak obaveznog savjetovanja sa zainteresinom javnošću.

Zakon o socijalnoj skrbi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_181.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_184.html

Odluka o osnovici za izračun naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_23_285.html

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19930

Odluka o visini naknade za rad udomitelja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19932