Sastanak predstavnika udruga udomitelja i MZSS, 4.10.2006.

4. 10.2006. u MZSS u Zagrebu održan je prvi sastanak predstavnika MZSS i svih udruga udomitelja djece i odraslih (ne raspolažemo točnim popisom pozvanih sudionika). Sastanak je sazvala gđa. Dorica Nikolić, državna tajnica za socijalnu skrb, a ispred MZSS sastanku su prisustvovale i stručne savjetnice pri Odjelu socijalne skrbi, gđa. Ranka Koružnjak i gđa. Ana Butkovi te predstavnici Crvenog križa Hrvatske.

Sastanak je sazvan s ciljem da se udomitelje (djece i starijih osoba) upozna s novostima vezanim uz izradu prijedloga nacrta Zakona o udomiteljstvu te rezultatima prvog organiziranog ljetovanja za udomljenu djecu od strane MZSS.

Na početku sastanka, prisutni su dobili Službenu bilješku sa sastanka udruga udomitelja djece i MZSS, održanog 28.3.2006, s prilogom pripremljenim od strane MZSS: Udomiteljstvo kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji (osvrt na prijedloge udruga udomitelja), iz veljače 2006. (u prilogu ovog teksta). (Opaska: Detaljni Zapisnik s istog sastanka možete naći na ovoj web stranici, u odjeljku Arhiva događanja, zajedno s radnim materijalom koji je za sastanak pripremila grupa udomitelja djece: Prioritetni problemi i smjernice za njihovo rješavanje).

U uvodnoj riječi, gđa. Nikolić izvijestila je prisutne da slijedećeg tjedna počinje s radom Radna grupa (dalje: RG) za izradu nacrta Zakona o udomiteljstvu (dalje: ZoU), u okviru kojeg će se posebnim odredbama regulirati udomiteljstvo djece. Udomitelji su delegirali jednog predstavnika za RG, gosp. Zlatka Črepa, od kojeg se očekuje da će o svakoj fazi rada na zakonu informirati udomitelje te se s njima konzultirati. RG treba završiti rad na nacrtu ZoU do kraja listopada, a na osnovu teza koje je pripremila uža grupa stručnjaka MZSS.

Prijedlog Zakona o udomiteljstvu
Gđa Butković, predsjednica RG za izradu ZoU, izvjestila je prisutne o novinama koje se predviđaju u zakonu. Predviđa se smanjenje broja udomljene djece po jednoj obitelji na troje, budući da se radi o djeci koja dolaze iz teških obiteljskih prilika i često su traumatizirana, te je teško kvalitetno skrbiti se za više njih odjednom. Uz naknade za troškove djeteta, predviđa se uvođenje naknade za udomitelje. Uvodi se obaveza izrade Individualnog plana skrbi za svako dijete te, u skladu s tim, plana troškova djeteta u toj godini. Razmatra se mogućnost profesionalizacije udomiteljstva za djecu, što bi omogućilo ostvarivanje prava iz radnog odnosa za udomitelje. Dodatna obaveza za udomitelje djece je održavanja kontakata s biološkom obitelji djeteta. Namjerava se izraditi jedinstvena baza podataka na razini MZSS, kroz koju bi se pratila kapacitiranost pojedinih udomiteljskih obitelji, podaci o biološkoj obitelji te o napredovanju djeteta. Kako u Hrvatskoj ima oko 5.000 udomitelja (za djecu, starije te osoba s posebnim potrebama) potrebno je osigurati da se u okviru sustava netko sustavno brine za njih, a u okviru centara za socijalnu skrb (dalje: CSS) se trenutno ne mogu osigurati specijalizirani timovi. To će se trebati riješiti ili otvaranjem agencija za udomitelje, ili pojačavanjem kapaciteta CSS. Formirano je 7 Županijskih centara/timova za podršku udomiteljima djece, koji trebaju između ostalog pružiti pasivna dežurstva, putem telefona i izvan radnog vremena CSS.   

Ljetovanje za djecu u 2006.
Gosp. Matić, predsjednik Crvenog križa, preko kojeg je MZSS po prvi puta ove godine organiziralo ljetovanje za udomljenu djecu, iznio je kratki izvještaj o toj akciji. Na ljetovanju u Novom Vinodolskom je boravilo 825 od 933 prijavljene djece, u dobi od 6 – 21 godine. Pokazalo se da su djeca izuzetno korektna i poslušna, te da su uživala u ponuđenom programu koji je uključivao igre na vodi i školu plivanja, druženja, izlete te večernji program s nastupima, u čemu su posebno pomogli studenti Učiteljske akademije i Kineziološkog fakulteta kao voditelji aktivnosti. Suradnja s odgovornim CSS je bila izvrsna, a uglavnom i s udomiteljima. Primjećeno je da su neka djeca došla bez adekvatne opreme i džeparca, bez obzira što su udomitelji za to primili naknadu.

Na upit da li bi se mogla organizirati posjeta djeci na ljetovanju od strane udomitelja, rečeno je da MZSS to ne može, već da se treba riješavati individualno od strane udomitelja i možda CSS. Troškove  telefonskih kartica za djecu trebaju pokriti između sebe roditelji i udomitelji, a po potrebi udio CSS. Udomitelji su zatražili da ih se ubuduće ranije obavijesti o rasporedu ljetovanja.

Rasprava o Zakonu o udomiteljstvu
Na pitanje udomitelja da li se može očekivati da novi ZoU zaživi od početka 2007. rečeno je da procedura traje dosta dugo, ali se ne može još sa sigurnošću reći ni da ni ne. Uz proceduru koja uključuje davanje mišljenja o prijedlogu zakona od strane MZSS, udomitelja i dr. prije prvog čitanja u Saboru, i Ministarstvo financija mora napraviti procjenu financijskog učinka.

S tim u vezi, gđa Nikolić je napomenula da se utvrđuju državni standardi u institucijama za smještaj osoba, tj. što svaka institucija treba imati i koliko to košta za sve vrste domova, iz čega bi se onda izradio i cjenik za udomiteljsku skrb. Dok naknada za dijete u udomiteljskoj skrbi iznosi 1.600 kn, za smještaj u domu se izdvaja 5.000-7.000 kn po djetetu. Računa se da nakon što se izdvoje troškovi za režije, tehničke i kadrovske potrebe, po djetetu u domu ostaje 800 kn za hranu, odjeću, obuću, slobodno vrijeme, što izgleda manje nego u udomiteljskoj skrbi! (Nažalost, nitko očito ne razmišlja da udomitelji također moraju pokriti sve navedene troškove i u svome domu, a još manje da se s djetetom bave i više nego profesionalni odgajatelji u domu jer s djetetom provode 24 sata dnevno i obavljaju sve što djetetu treba – posjete školi, liječniku, terapije kod logopeda, organiziranje i plaćanje aktivnosti u slobodno vrijeme itd.) Namjera je naknadu za troškove udomljene djece smjestiti između troškova prosječne hrvatske obitelji i prosječnih troškova u domovima, s čime se udomitelji uglavnom slažu.

Ponovno je izneseno mišljenje od strane MZSS da udomitelji trebaju ostvarivati pravo na jednokratnu financijsku pomoć od strane CSS te pomoć u naravi za obuću i odjeću. Udomitelji su ponovili da nisu jasni kriteriji tko i koliko može dobiti za jednokratnu pomoć te da CSS raspolažu s različitim sredstvima. Odgovoreno je da MZSS dobiva mjesečne izvještaje od CSS te da se održavaju redovni sastanci sa stručnim djelatnicima CSS, gdje mogu direktno rješavati ovakva pitanja i prigovore.

Na pitanje o Pravilniku za obiteljske domove, rečeno je da će se u skladu sa novim zakonom mijenjati Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva, ali se neće time regulirati i obiteljski domovi, jer uz postojeće udomiteljske obitelji i domove za smještaj, nema potrebe za osnivanjem obiteljskih domova. (!?)

Na kraju sastanka, gosp. Črep je izvjestio udomitelje da je osnovan Inicijalni odbor za osnivanje krovne udruge ili saveza udruga udomitelja djece i starijih osoba te da se u studenom treba održati osnivačka skupština, o kojoj će biti obaviješteni svi udomitelji.  

 
Prilog 1:
Službena bilješka sa sastanka udruga udomitelja djece i MZSS, 28.3.2006.

Prilog 2:
Udomiteljstvo kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji (osvrt na prijedloge udruga udomitelja)