Sastanak MZSS i udomitelja djece, Zagreb, 28.3.2006.

Predstavnici udruga udomitelja djece "Put ka sreći", Koprivnica; "Oaza", Rovinj; "Nadomak sunca", Oprtalj; "Nada", Ivanec; "Zagrljaj", Čakovec; "Udruga udomitelja Virovitica", Virovitica; "Leptirić", Nova Kapela, "Djeca i otoci" okupljeni u projektu "Za kvalitetno udomiteljstvo", primljeni su danas u MZSS. Radni sastanak s predstavnicima državnom tajnicom za socijalnu skrb Doricom Nikolić i stručnim savjetnicama, Anom Butković, Rankom Koružnjak i Blankom Žic-Grgat, rezultat je dogovora donesenog na godišnjem skupu udomitelja i udruga udomitelja djece iz Hrvatske, održanom u Koprivnici krajem siječnja, uz sudjelovanje državne tajnice i predstavnika nekolicine Centara za socijalnu skrb.

Sastanak je sazvan s ciljem da se udomiteljima ciljano odgovori na njihove zahtjeve za rješavanjem gorućih problema vezanih uz udomljavanje djece, odosno da ih se upozna s mogućnostima i ograničenjima za njihovo rješavanje. Naime, udomitelji za djecu unazad dvije godine aktivno pokušavaju uspostaviti dijalog s državnim institucijama za socijalnu skrb, kako bi se upoznali s najavljenim promjenama zakona o udomiteljstvu i pripremili da preuzmu aktivnu ulogu partnera države u kvalitetnoj skrbi za djecu na brizi društva. Oni upozoravaju na moguće poteškoće u procesu deinstitucionalizacije ukoliko se prije toga ne provedu neke promjene.

Kroz strukturirani razgovor u kojem su se osvrnule na sve navedene zahtjeve udomitelja, predstavnice MZSS informirale su prisutne da će se pitanje udomiteljstva rješavati kroz Zakon o udomiteljstvu, koji je u pripremi te su pozvale udomitelje da delegiraju jednog predstavnika u radnu grupu za izradu zakona. Glavne teze su već pripremljene, a čitav zakon će se zasnivati na Deklaraciji o udomiteljstvu koju su 2001. donijeli sudionici savjetovanja «Udomiteljstvo u RH na početku novog tisućljeća», u organizaciji UNICEF-a i MZSS. Zakonom će se regulirati (povećanje) materijalnih naknada za troškove djece, u skladu s realnim troškovima prema njihovoj dobi, te će se regulirati i  uvođenje naknade za rad udomitelja. Međutim, iako su materijalna sredstva za neke egzistencijalno pitanje, u ovoj godini se može očekivati tek da se sredstva za to unesu u proračun za 2007. Dogovoreno je da se pokuša pospješiti pravovremena uplata naknada, kako udomitelji ne bi više kreditirali državu po dva-tri mjeseca dok čekaju povrat utrošenih sredstava za potrebe djece. Udomitelji su dobili jasnu informaciju da, usprkos poteškoćama u ostvarivanju tog prava u Centrima za socijalnu skrb, svako udomljeno dijete ima pravo na jednokratnu pomoć za odjeću i obuću,  školske knjige, školske izlete, maturalno, radnu odjeću za praksu i sl. te da za ostvarivanje tog prava trebaju pravovremno dostaviti pisani zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb.

Pitanje prioriteta između smještaja djece u dječji dom kada u njihovoj Županiji nema udomiteljske obitelji koja ih može primiti ili smještaja u obitelj u drugoj Županiji je stvar procjene koju treba napraviti nadležni Centar za socijalnu skrb za svaki pojedini  slučaj. Upozoreni na slučajeve kada se djeca izmještaju iz  udomiteljskih obitelji gdje su dobro prilagođena bez jasnog razloga i bez adekvatne pripreme, predstavnici MZSS su izrazili spremnost da provjere takve slučajeve. Svi su se složili da centri za socijalnu skrb imaju premali broj djelatnika da bi mogli na kvalitetan način zadovoljiti potrebe svih korisnika. Najavaljeno je da će se skorim počinjanjem rada regionalnih centara za podršku udomiteljima, u suradnji MZSS i UNICEF-a, pokušati odgovoriti na brojne zahtjeve udomitelja za stručnim savjetovanjem i podrškom, dodatnim edukacijama, pomoći u uspostavljanju kontakata s biološkim roditeljima sjece, te koordiniranim intervencijama CZSS i policije koje su u nekim slučajevima potrebne da bi se zaštitili udomitelji i djeca. Centralna baza podataka o udomiteljima, tj. baza s podacima o slobodnim kapacitetima za smještaj djece za sada je u začecima. Na pitanje udomitelja da se omogući financijska pomoć punoljetnoj udomljenoj djeci koja završe srednju školu, dok ne nađu posao, dobivena je uputa da odgovor treba tražiti u sadašnjem zakonu o socijalnoj skrbi koji predviđa smještaj do 21 godine kada je to od posebnog interesa za osobu, neovisno o tome da li se školuje ili je zaposlena, u čemu je opet bitna procjena nadležnog CZSS. Na mnogobrojna pitanja o reguliranju obiteljskih domova udomitelji nisu dobili odgovor, jer još nije ispunjena zakonska procedura. Na kraju, predstavnici MZSS su najavali da se ove godine prvi puta priprema organizirano ljetovanje za udomljenu djecu u vremenu od 26.6. do 28.8., za što se udomitelji trebaju obratiti nadležnim CZSS. Sastanak je protekao i završio u  ugodnoj i suradničkoj atmosferi.