Regionalne diskusije o Nacrtu prijedloga Zakona o udomiteljstvu

16. lipnja u Varaždinu i 17. lipnja u Zagrebu, Forum će organizirati regionalne diskusije o Nacrtu novog Zakona o udomiteljstvu. Zajedno sa svojim partnerima (CZSS Varaždin i CZSS Zagreb) okupit će veći broj Centara za socijalnu skrb te predstavnika udruga udomitelja i samih udomitelja.

Forum je sudjelovao u radnoj skupini koju je osnovalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Radna skupina se kontinuirano sastajala kroz svibanj i lipanj  kako bi izradila Nacrt novog Zakona o udomiteljstvu.

Prijedlog Zakona o udomiteljstvu.doc