Predstavnici međunarodne udruge udomitelja djece IFCO u radnoj posjeti Hrvatskoj! (rujan 2006.)

U tjednu od 19.-23. rujna 2006. predstavnici Međunarodne udruge udomitelja djece, IFCO (International Foster Care Organization, www.ifco.info ) boravili su u radnoj posjeti udomiteljima djece i državnim institucijama u Hrvatskoj, u organizaciji Foruma udruga udomitelja djece i Projekta "za kvalitetno udomiteljstvo".

"Kako biti istovremeno udomitelj i baka i/ili djed?", Pula, 19.9.2006.

Tim povodom, u Puli je 19.9. o.g. održan sastanak sa srodničkim udomiteljima s područja Pule i okolnih mjesta na temu «Kako biti istovremeno udomitelj i baka i/ili djed?». Među prisutnim su se našli uglavnom bake i djedovi djece koja su ostala bez jednog ili oba roditelja ili, što je češće slučaj, čiji se roditelji zbog bolesti ili nekih drugih velikih problema ne mogu ili ne žele brinuti za njih. Nakon što su saslušali udomitelje i odgovorili na već uobičajena pitanja o tome kako je udomiteljstvo i podrška djeci i udomiteljima organizirano u njihovim zemljama, Nizozemskoj i Irskoj, gđa Bep van Sloten,  izvršna direktorica IFCO-a i gosp. Keith Henderson, predsjednik IFCO-a, razgovarali su s udomiteljima o specifičnostima koje sa sobom donosi dvostruka uloga udomitelja i istovremeno bake ili djeda.

Iskustva iz različitih zemalja pokazuju da je ta dvostruka uloga bake/djeda i udomitelja vrlo teška jer, iako sami već u dobi kada bi zbog bolesti ili starosti mogli trebati dodatnu pomoć, oni se često lišavaju gotovo svega kako bi mogli zbrinuti unučad te im je teže postaviti ‘granice’ prema djeci nego ostalim udomiteljima. Zbog toga bi im trebalo pružiti dodatnu stručnu pomoć i podršku, a oni uglavnom žive u strahu da im se djeca ne oduzmu i odvedu u dom. Dodatna otežavajuća okolnost je što prema zakonu mnogi roditelji ostaju i dalje skrbnici djece pa ih bake/djedovi, kao i svaki drugi udomitelj, moraju pitati za različite odluke o djeci koje oni ne žele ili ne mogu kvalitetno napraviti, pa su tu – kao roditelji roditelja ili njihovih supružnika, izloženi dodatnim neugodnim situacijama, a teško im se odlučiti zatražiti skrbništvo nad unucima, kako im unuci ne bi zamjerili.

Donekle utješno za prisutne je bilo čuti da iskustva ipak pokazuju da čak i mala djeca, kad se s njima razgovara na ispravan način, tj. kad im se da do znanja da nitko ne pokušava zamijeniti njihovu mamu ili tatu, jer to nitko ne može i jer će oni uvijek ostati njihovi mama i tata, već da im se samo želi osigurati bolja briga u situaciji kad mama ili tata ne mogu i ne brinu za njih kako treba, najčešće i sama to prepoznaju i kažu da će se osjećati bolje ako baka/djed preuzmu na sebe brigu za njih i odlučuju o njima važnim stvarima, jer im svakodnevno iskustvo pokazuje da se tako osjećaju sigurnijima.

U posjeti Istarskoj Županiji, Pula, 19.9.2006.  

Pročelnica Odjela za zdravstvo i soc. skrb pri Poglavarstvu Istarske Županije, gđa Romanita Rojnić i gđa Sonja Grozić Živolić, primile su u radnu posjetu predstavnike IFCO-a, predstavnice udruga udomitelja djece «Oaza» iz Rovinja i «Nadomak sunca» iz Oprtlja te koordinatoricu projekta «za kvalitetno udomiteljstvo» iz Zagreba. Tom prilikom istaknuto je da se u Istarskoj Županiji djeca bez adekvatne roditeljske skrbi tradicionalno smještaju u širu obitelj, ali da se ipak skrbi za oko 150 djece, od kojih je pola smješteno u udomiteljske obitelji a pola u dječje domove. Kako jedini dječji dom u Puli može primati samo djecu stariju od 4 godine, sva mlađa djeca se smještaju u domove izvan Županije kad nema drugog rješenja. Zbunjujuće je da bez obzira što sad već postoje udomiteljske obitelji koje uspješno skrbe za preko 3 djece, čak do 8, a imaju uvjete za osnivanje Obiteljskog doma, za to nisu dobile odobrenje od MZSS, uz obrazloženje da za tim ne postoji potreba!    

Predstavnice Županijskog ureda istaknule su da su upućene u probleme i potrebe na području socijalne skrbi za djecu na području Županije, ali da za sada na nivou regionalne samouprave nemaju ovlasti niti sredstva to rješavati, a što bi trebala omogućiti planirana decentralizacija vlasti. Smatraju da je ovakva pomoć izvana, u smislu prijenosa pozitivnih iskustava i učenja iz tuđih grešaka, a u vezi organiziranja udomitelja i pristupa u rješavanju pitanja iz svakodnevne prakse vrlo bitna, te da uz adekvatnu primjenu na naše uvjete može imati dugotrajnu vrijednost. Ističu primjer udruge «Nadomak sunca» koja je uz sudjelovanje nekoliko mladih ljudi s puno entuzijazma počela 1994. obnavljati kuće u zapuštenom Oprtlju, u koje su kasnije smještene udomiteljske obitelji s djecom, i koja pruža pozitivan model rada s djecom koji se može primijeniti svugdje, ali nedostaje dijalog i razmjena iskustava u našoj zemlji, dok su vani već poznati i priznati. Smatraju da na osnovi različitih parametara potreba djece i udomitelja treba utvrditi rješenja iz osnove nove kvalitete udomiteljske skrbi o djeci.    

Radni sastanak u MZSS, Zagreb, 20.9.2006.

Predstavnici IFCO-a i udomitelja, kojima se pridužila i predstavnica udruge «Put ka sreći» iz Koprivnice, u srijedu, 20.9. primljeni su u MZSS, na sastanak s gđom Doricom Nikolić, državnom tajnicom za socijalnu skrb. Tom prilikom upoznati smo s pripremama nacrta novog Zakona o udomiteljstvu (ZoU), s tim da još nije odlučeno da li će se zakon baviti samo udomiteljstvom za djecu ili i za sve druge grupe korisnika. U europskim zemljama udomiteljstvo za djecu i zakon kojim se ono regulira zasnivaju se na UN Konvenciji o pravima djeteta i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, vezano uz obitelj, pa se samim tim područje udomiteljstva za djecu rješava odvojeno od društvene skrbi za ostale korsinike.

Na izjavu da MZSS surađuje s udrugama koje udomljavaju djecu (SOS Dječje selo, Nuevo Futuro, Caritas) gosti su zaključili da se tu ne radi o udomiteljskoj skrbi u pravom smislu te riječi, jer za djecu ne skrbe roditelji-udomitelji već zaposlene odgajateljice te se radi o mini-institucijama a ne zamjenskim obiteljima, koje se smatraju najadekvatnijom zamjenom za primarnu obitelj. Istovremeno, unazad par godina, male udruge udomitelja djece pokušavaju, manje-više bezuspješno, ponuditi partnerstvo državnim ustanovama za skrb o djeci. Njihov je cilj raditi na dobrobiti i pravima djece u udomiteljskoj skrbi pa samim ti i pravima udomitelja, ali ih se zbog stalnih zahtjeva za povećanjem naknada za troškove djece – koje jesu bitan, ali ne i jedini element adekvatne skrbi, često percipira kao da je to jedini njihov interes. Iskustva iz drugih zemalja pokazuju da se često radi ista greška – kad se udomitelji tuže da ime je u određenim uvjetima otežana briga za djecu, umjesto da im se pomogne, prijeti im se da će im se oduzeti djeca ‘kad sami kažu da nemogu za njih brinuti kako treba’!

Predstavnici IFCO-a izrazili su pozitivan dojam otvorenošću predstavnice MZSS, koja je jasno iznijela probleme s kojima se susrećemo i kako se s njima nastojimo nositi u Hrvatskoj. Ponudili su stručnu pomoć Radne grupe za pravo IFCO-a, čiji savjetnici mogu dati stručno mišljenje na nacrt novog Zakona o udomiteljstvu, a na osnovi poznavanja zakona različitih zemalja širom svijeta.   

Predstavnici IFCO-a i udomitelja posjetili su još i Nizozemsku ambasadu, koja je glavni donator 1. konferencije udomitelja, te UNICEF–ov ured u Zagrebu. Na kraju posjete, 22.9. u Zagrebu, predstavnici IFCO-a sudjelovali su kao glavni predavači na 1. konferenciji udomitelja djece Hrvatske, pod nazivom “Udomiteljstvo kao partnerstvo – međunarodna iskustva”, uz sudjelovanje udomitelja djece i djelatnika Centara za socijalnu skrb i Županijskih timova za podršku udomiteljima djece iz cijele Hrvatske. Više o tome u slijedećim vijestima.