Izborna skupština Foruma

Izborna skupština Foruma

Izborna skupština Foruma održana je 10.05.2019. godine u prostorijama ureda UNICEF-a. Na izbornoj skupštini na funkciju predsjednice izabrana je Dubravka Čordašev, koja zamijenjuje dosadašnju predsjednicu Marinu Hoblaj. Za vrijeme svoga mandata Marina Hoblaj postigla je brojne vrijedne uspjehe u području promocije udomiteljstva i prezentiranja rada Foruma, a svoj rad nastavlja u funkciji podpredsjednice. Uz nju na funkciju podpredsjednice izabrana je i Claudia Juranić Klarić. Skupština je donijela i neke novosti kao što su izmjene i dopune Statuta Foruma te formiranje Upravnog i Nadzornog odbora . Novi Statut Foruma bit će dostupan nakon što bude ovjeren od strane nadleđnog Gradskog ureda opće uprave.