DJECA I MLADI U ALTERNATIVNOJ SKRBI – Upoznaj svoja prava!

Brošura Djeca i mladi u alternativnoj skrbi – Upoznaj svoja prava!
Svrha ove brošure je da se pomogne djeci i mladima u skrbi da steknu bolji uvid u način na koji funkcionira alternativna skrb, u prava koja imaju kao mlade osobe u sustavu skrbi izvan vlastite obitelji kao i u to poštuju li se ta prava.

Letak Djeca i mladi u alternativnoj skrbi – Upoznaj svoja prava!

Tiskanje brošure i letka partnerski je projekt Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i SOS Dječjeg sela Hrvatska. Ova brošura je prijevod publikacije Vijeća Europe „Children and young people in care“.