Vrste udomiteljstva

PREMA STATUSU UDOMITELJA: SRODNIČKO i NESRODNIČKO UDOMITELJSTVO

Srodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom (baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi bračni / izvanbračni partneri), kada je takav oblik skrbi u njegovom najboljem interesu.

Nesrodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom, a može biti tradicionalno, specijalizirano, hitno i povremeno.

 

PREMA POTREBAMA SMJEŠTENIH KORISNIKA: TRADICIONALNO, UDOMITELJSTVO KAO ZANIMANJE I SRODNIČKO UDOMITELJSTVO

Tradicionalno udomiteljstvo 

U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi. U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja istoj vrsti korisnika, posebno djeci, a posebno odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkom smještaju roditelja s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima.
Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu i pravo na naknadu za rad udomitelja.

Udomiteljstvo kao zanimanje  

Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao:

  1. standardno udomiteljstvo 
  2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu

 

Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža uslugu smještaja korisnicima jednako kao i tradicionalni udomitelj.

Udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža uslugu smještaja i složeniju, specifičnu skrb:

1.djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti

2. djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti

3. djetetu i mlađoj punoljetnoj oosbi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjteilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju

4. teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi

Srodničko udomiteljstvo

Srodničko udomtieljstvo obavlja se kao tradicionalno udomiteljstvo ako centar korisnika utvrdi da je to u interesu korisnika i ako srodnik korisnika ispunjava uvjete za obavljanje udomiteljstva.

Srodničko udomitlejstvo mogu obavljati: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća, sestre/polusestre, unuci te njihovi bračni/izvanbračni drugovi. Iznimno ga mogu obavljati i drugi srodnici ako se procijeni da je to u najboljem interesu korisnika.

Udomitelj koji je srodnik korisnika ima pravo na opskrbninu.