Sastanak Stručnog savjeta projekta “Različito ih vidimo, jednako ih volimo"

Dana 30. rujna 2014. godine u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku održan je sastanak Stručnog savjeta projekta “Različito ih vidimo, jednako ih volimo" . Članovima Stručnog savjeta u sastavu Antonija Canjuga, Centar za socijalnu skrb Čakovec Siniša Česi, Centar za socijalnu skrb Varaždin,Franciska Četković, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Klaudija Kregar Orešković, Ured za ljudska prava i prava nac.manjina, Jasenka Friščić, Centar za socijalnu skrb Ivanec,Vladka Češnjaj, Centar za socijalnu skrb Ivanec, Gordana Horvat, Ured UNICEF-a za Hrvatsku,Dragan Ignac, udomitelj, predstavnik romske zajednice, Kristina Pauro, Centar za socijalnu skrb Pula, Nada Plavšić Mijatović, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Mladenka Ravenski, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, Stana Vereš, voditeljica Projekta, Lili Retek Zivkovic,Ured UNICEF-a za Hrvatsku (bilješke sa sastanka) prezentiran je projekt Razvoj udomiteljstva za djecu romske nacionalnosti "Različito ih vidimo, jednako ih volimo" .Informirani su o dosad provedenim aktivnostima i data najava onog što slijedi. Prije svega to je Nacionalni susret udomiteljskih obitelji, razgovor sa predstavnicima romskih manjina,te nastavak edukativnih radionica i priprema za tiskanje časopisa Sretno dijete. U raspravu su se uključili svi prisutni koji su se složili da će projekt doprinijeti promociji udomiteljstva u romskim zajednicama u Međimurskoj, Varaždinskoj i Istarskoj Županiji, prikupljanju informacija o specifičnim potrebama udomitelja i djece romske nacionalne manjine, te generiranju preporuka za unapređenje udomiteljstva za djecu romske nacionalne manjine bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Očekuje se također da se iskustva iz provedbe aktivnosti podijele sa donositeljima odluka, stručnjacima i ostalim dionicima i na nacionalnoj razini.