”Pula je naš grad” – Prazna Karolina za humanitarnu akciju