Objekti bi se morali preinačiti ili dograditi, a za to novca nema!