Udruge udomitelja

Napomena:
Kontakt podaci su navedeni za sve udruge udomitelja s čijim podacima raspolažemo, bilo da se radi specifično o udrugama udomitelja djece ili udrugama udomitelja djece, starih i nemoćnih, osim onih udruga koje su izričito tražile da ne budu spomenute u ovom adresaru.

UDRUGE ČLANICE FORUMA

Humanitarna udruga ”Oaza”
Učka 2a, 52210 Rovinj
Kontakt osoba: Eva Husak Bačac, predsjednica
mob: 091 1830 243
e-mail: eva.oaza@gmail.com
web: www.oaza.hr

Udruga udomitelja “Toplo srce”Turopoljska 20, Kuče, 10419 Vukovina
Kontakt osoba: Helena Brašić, predsjednica
tel: 01/ 621 99 40
mob: 091 621 99 40
e-mail: toplo.srce.vg@gmail.com
web: www.toplosrce-vg.com

”Zipka” udruga udomitelja za djecu varaždinske Županije
Graberje 33, 42000 Varaždin
Kontakt osobe: Bernarda Nada Furjan, predsjednica
tel: 042/714 068, mob: 098 597 325
e-mail: nada.furjan@gmail.com
Marija Igrec, dopredsjednica
mob: 091 154 2510
e-mail: marija.igrec@gmail.com
web: www.zipka.site50.net

“DAMDOM Rijeka” Udruga udomitelja djece Primorsko-goranske Županije
Franje Čandeka 23b, 51000 Rijeka
Kontakt osoba: Claudia Juranić Klarić, predsjednica
mob: 098 1808 101
e-mail: kjclaudia@yahoo.it
web: www.damdom.com

Udruga udomitelja djece Međimurja
Ulica kralja Tomislava 7, 40000 Čakovec
Kontakt osoba: Marina Hoblaj, predsjednica
tel: 040/543-121
mob: 095 905 3723
e-mail: marina.hoblaj1@gmail.com

Udruga udomitelja Istarske Županije
Uspon sv.Stjepana 3, 52100 Pula
Kontakt osoba: Mirjana Bartolić, predsjednica udruge
tel. 052/212 334, 052/521 319
mob. 098/ 923 8549
e-mail: mirjana.bartolic@gmail.com

Udruga udomitelja i obiteljskih domova ”Nada”
Ulica kralja Tomislava 3b, 42240 Ivanec
Kontakt osoba: Mladenka Ravenski, predsjednica
tel: 042/781 788
mob: 098 934 2592
e-mail: mravensk@xnet.hr
web: udruga-udomitelja-nada.hr

Udruga udomitelja djece i starijih osoba “Skrb”
Kneza Branimira 35, 48000 Koprivnica
Kontakt osoba: Ivan Peti, predsjednik udruge
tel: 048/ 631 107, mob: 098 328 107
e-mail: ivan.peti@kc.t-com.hr

Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske Županije “Zagrljaj”
Ulica Oranica 10, 32000 Vukovar
Kontakt osoba: Natalija Medak, predsjednica
mob: 097 636 4222
e-mail: branko_natasha@yahoo.com

Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Veliko srce” Čazma
Ulica kralja Tomislava 3, 43240 Čazma
Kontakt osoba: Đurđica Pazdrijan, predsjednica
mob: 098 835 902
e-mail: udruga.velikosrce@gmail.com

Udruga udomitelja za djecu Sisačko-moslavačke županije “Osmijeh djeteta”
Gušće 275, 44203 Gušće, Sisak
Kontakt osoba: Ismeta Dandić, predsjednica
mob: 091 605 3445
Sabina Čorić, dopredsjednica
mob: 091 553 9878
e-mail: osmijehdjeteta@gmail.com

Udruga udomitelja za djecu “Osmijeh”

Matija Gupca 5, 48350 Đurđevac
Kontakt osoba: Dubravka Čoradašev, predsjednica
mob: 098 132 4068
e-mail: dubravka.cordasev20@gmail.com

Udruga udomiteljskih obitelji Karlovačke županije “Drvo života”
Sv. Rok 81, 47300 Ogulin
Kontakt osoba: Marija Puškarić, udomiteljica
mob: 098 950 2809
e-mail: udruga.drvozivota@gmail.com

Udruga udomitelja djece, starih i nemoćnih osoba OSječko-baranjske županije “Ljubav”
Glavna 5, 31542 Magadenovac
Kontakt osobe: Marijana Šuto-Repinc, predsjednica
mob: 095 3857 576
Ivana Cingell, dopredsjednica Udruge
mob: 091 9511 585
e-mail: ljubav.udruga@gmail.com

OSTALE UDRUGE UDOMITELJA

Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Bolji život”
Sv. Marka Križevčanina 11, Slatina
Kontakt osoba: Ivan Vladimir Mratinić, predsjednik udruge
tel: 033/ 551 700

Udruga udomitelja “Fenix”
Križevci
Kontakt osoba: Mladen Katalenić
e-mail: mladen.katalenic@net.hr

Udruga ”Djeca i otoci”
Svetonedjeljska c. 10, 10436 Rakov potok
Kontakt osoba: Damir Babić, predsjednik udruge
Mob: 095/ 860 3654

Udruga udomitelja Bjelovarsko-bilogorske Županije “Novi dom”
Kontakt osoba: Vesna Habijanec

Udruga udomitelja djece “Sretno dijete”
Branimira Gušića 5
10000 Zagreb
e-mail: udomitelji.udsd@gmail.com

Udruga udomitelja djece ”Dubrava”
Trg slobode 2, 10342 Dubrava
Kontakt osoba: Nevenka Mihalić, tajnica udruge
Tel: 01/ 2725 096
e-mail: mihalicnevenka@gmail.com
Web: www.udruga-dubrava.bloger.hr

Humanitarna udruga “Nadomak sunca”
Oprtalj 4/A, 52428 Oprtalj
Tel./Fax: 052-644 050
e-mail: info@nadomaksunca.org
Web: www.nadomaksunca.org