SMJERNICE ZA ZADOVOLJAVANJE POTREBA MLADIH IZAŠLIH IZ SUSTAVA SKRBI

Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz sustava skrbi  – Smjernice služe kao vodič za institucije u kreiranju budućih politika koje se tiču mladih koji izlaze iz sustava skrbi, kako bi bile u skladu sa stvarnim potrebama mladih, a upravo su i nastale kroz niz navedenih susreta mladih i predstavnika institucija.

Smjernice su rezultat Susreta mladih i predstavnika institucija ”Samostalni i uključeni mladi” koji su se održali u gradovima Zagrebu, Puli, Splitu i Osijeku, u organizaciji udruga Igra i Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.