Zakonska regulativa

UDOMITELJSTVO


 

Zakon o udomiteljstvu 
NN 115/18

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja
NN 48/08

Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji
NN 48/08

Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
NN 48/08

Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
NN 95/04, izmjene: NN 179/04

Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj
NN 82/02, izmjene NN 22/14

 

OSTALI POVEZANI ZAKONI


Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (pročišćeni tekst zakona)
NN 85/08, izmjene: NN 110/08, 34/11, 54/13, 152/14

Zakon o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst zakona)
NN 157/13, izmjene: NN 152/14, 99/15, 52/16

Obiteljski zakon
NN 103/15

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
NN 137/09, izmjene: NN 14/10, 60/10