Često postavljana pitanjašto je Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece?

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece je neprofitna udruga koja od 2005. godine daje podršku, informira i okuplja djecu i mlade smještene u udomiteljskim obiteljima, udomitelje u Hrvatskoj, kao i lokalne udruge udomitelja te stručnjake koji se bave ovim područjem. Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Njena misija je kvalitetnom udomiteljskom skrbi za djecu pridonijeti ostvarivanju dječjih prava u Hrvatskoj, naročito one djece koja su u nekom periodu odrastanja izdvojena iz biološke obitelji.

Tko čini Forum?
Forum je osnovan temeljem sporazuma o međusobnoj suradnji između udruga udomitelja ”Put ka sreći” iz Koprivnice, ”Oaza” iz Rovinja i ”Nadomak sunca” iz Oprtlja. Danas Forum ima još dvije članice i to udruge ”Nada” iz Ivanca i ”Zipka” iz Varaždina te pridružene članice, Udrugu udomitelja istarske Županije i stručnjakinje u području udomiteljstva Ivanu Jeđud (ERF) i Stanu Vereš (CZSS Varaždin). Također pri Forumu aktivno djeluje Odbor mladih iz udomiteljskih obitelji.

Zašto je Forum potreban i kome?
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece kao neprofitna organizacija mreže udruga potreban je prije svega za organizacijsku i stručnu podršku udomiteljima te okupljanju udruga kojima je u interesu kvalitetno udomiteljstvo djece.
Forum je prvenstveno namijenjen svim udrugama članicama Foruma, udomiteljima i mladima koji žive ili su živjeli u udomiteljskim obiteljima.

Koje su aktivnosti Foruma?
Glavne aktivnosti Foruma su organiziranje konferencija i druženja, treninga i savjetovanja, zatim informiranje i podrška udomitelja, mladih i djece iz udomiteljstva preko kontakt telefona, internetske stranice i foruma, izdavanje priručnika te tromjesečnog časopisa za udomitelje ”Sretno dijete”, poticanje udomitelja na udruživanje i jačanje udomiteljskih udruga, organiziranje susreta i jačanje međusobne suradnje svih dionika u zbrinjavanju djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Uz mrežu udruga koja sačinjava Forum, organizirano djeluje i Odbor mladih koji okuplja mlade koji su nekoć bili u udomiteljskim obiteljima s ciljem umrežavanja i podrške te kvalitetnije pripreme za samostalni život.

što je kvalitetno udomiteljstvo djece?
Kvalitetno udomiteljstvo je zbrinjavanje djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi u zamjensku obitelj koja omogućuje smještenom djetetu da živi u okruženju koje mu pruža podršku, zaštitu i skrb te potiče razvoj njegovog punog potencijala kako bi oblikovao svoju budućnost tako da može izrasti u samopouzdanog, samosvjesnog i aktivnog člana društva.

Za dijete koje treba izdvojiti iz vlastite obitelji, najčešće je najbolja zamjenska obitelj, jer je najsličnija prirodnom okruženju. Jedino u pojedinačnim slučajevima je djetetu potrebna stručnija medicinska, pedagoška ili psihijatrijska skrb te je tada u interesu djeteta da bude smješteno u okruženje koje će mu to u potpunosti pružiti, a to su najčešće institucije.

U Europskim zemljama se i institucije organiziraju u manje grupe kako bi bile što sličnije obiteljima, ili se takva zahtjevna djeca smještavaju u specijalizirane udomiteljske obitelji.

Koja djeca idu u udomiteljsku obitelj?
Glavni razlozi za smještaj djeteta u udomiteljstvo su najčešće uz zanemarivanje i nasilje u obitelji, siromaštvo, bolest ili gubitak roditelja zbog nesreće ili napuštanja.

Zašto baš udomiteljstvo djece?
U Hrvatskoj danas, veliki broj djece odrastaju izvan roditeljskog doma. Razlozi zbog kojih su ova djeca smještena u udomiteljske obitelji ili institucije su mnogobrojni, a uključuju: djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, djecu bez roditelja, djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djecu s poremećajem u ponašanju, djecu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima, djecu žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.
Jedna od najboljih mogućnosti za njihov razvoj je život u udomiteljskoj obitelji – obitelji koja je odlučila, u toplini svojeg doma, primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji te ga na najbolji mogući način pripremiti za izazove života. Za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.

Koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja?
Glavna razlika između udomiteljstva i posvojenja jest da udomitelji preuzimaju privremenu skrb i brigu o djetetu dok se ne steknu uvjeti za povratak djeteta u svoju biološku obitelj, a posvojitelji u potpunosti stiču sva prava roditelja.

Zašto kampanja?
S obzirom na nedovoljnu upoznatost javnosti s udomiteljstvom djece te ranjivim skupinama djece u našem društvu kao i stigmatiziranje udomljene djece pa čak i udomitelja, mreža udruga Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece želi javno istaknuti vrijednost udomiteljstva i pozitivnu praksu u Hrvatskoj. Kampanja „Dajući dom dajemo sebe“ započinje 3. studenog i traje do prosinca 2010. godine.

Koje su aktivnosti kampanje?
Kroz kampanju prikazuje se TV spot na HRT-u i lokalnim TV postajama, emitira se radijski jingle, te se organiza niz gostovanja u TV i radio emisijama, a sve u svrhu upoznavanja šire javnosti s pojmom udomiteljstva djece te širenja pozitivne slike i poštivanja prema udomiteljima i udomljenoj djeci. Tijekom kampanje, Forum će organizirati Konferenciju udomitelja djece Hrvatske na temu „Specijalizirano udomiteljstvo u Hrvatskoj“ (npr. udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju ili malodobnih majki trudnica). Istog dana, promovirati će se Priručnik za udomitelje djece koji će zainteresiranima približiti zakonsku regulativu o udomiteljstvu. Konferencija će se održati u Hotelu Antunović, 26. 11. 2010. s početkom u 10h, a promocija priručnika u 14:30h.
Također, 19. 11. 2010. održat će se regionalni susreti u Varaždinskoj i Koprivničko-Križevačkoj Županiji što je ujedno i početak regionalne kampanje u organizaciji udruga članica Foruma.

Kako postati udomitelj?
Članak o tome kako postati udomitelj nalazi se na našoj web stranici u rubrici Korisne informacije – Za potencijalne udomitelje.