Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu izglasan u Hrvatskom saboru

Nakon što je u Hrvatskom saboru dana 29. lipnja 2012. godine prihvaćena primjena hitnog postupka i 4. srpnja zaključena rasprava, danas na sjednici Hrvatskog sabora većinom glasova (79 “za”, 33 “suzdržana”), izglasan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu. O ovoj točki dnevnog reda raspravljala su tri saborska odbora (Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za obitelj, mladež i šport), i svi su dali pozitivno mišljenje. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je Zakon raspravio kao matično radno tijelo 3. srpnja. U uvodnom obrazloženju predstavnik Ministarstva je pojasnio da se zakon donosi s ciljem razvijanja izvaninstitucionalnih usluga i unapređenja udomiteljstva kao i potrebe usklađivanja s novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Naime, prema Zakonu o socijalnoj skrbi izmijenjena je nadležnost ustanova socijalne skrbi u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, na način da će poslove koje su obavljali zavodi za socijalnu skrb, prestankom navedenih ustanova obavljati centri za socijalnu skrb. Nadalje, u cilju razvijanja izvaninstitucionalnih usluga i unapređenja udomiteljstva, posebice smještaja djece u udomiteljsku obitelj, potrebno je razvijati udomiteljstvo u područjima u kojima nije dovoljno razvijeno te predložene izmjene idu u tom pravcu. Tako smanjenje uvjeta stupnja obrazovanja sa srednjoškolskog na osnovnoškolsko obrazovanje nije presudno za kvalitetu te ne jamči uvijek bolju skrb o korisniku, već druge karakteristike udomitelja. Članovi Odbora su u raspravi posebno pohvalili pojednostavljenje i ubrzavanje postupka za udomljavanje djeteta, počevši od izdavanja dozvole za udomiteljstvo pri institutu srodničkog udomiteljstva, do izmjene dobne razlike između udomitelja i udomljenog djeteta u nesrodničkom udomiteljstvu. Omogućava se da srodnički udomitelj ne mora imati uvjet osposobljavanja prije izdavanja dozvole za obavljanje udomiteljstva, već to mora završiti u roku koji odredi centar za socijalnu skrb. U nesrodničkom udomiteljstvu, predložene izmjene omogućavaju da dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta može biti manja od 20 godina, ako je to u interesu udomljenog djeteta. Datum objave: 06.07.2012. 00:00 Tekst preuzet sa službenih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih