Državne institucije i ustanove

Ovaj adresar poslužit će Vam kako biste na jednom mjestu imali sve nama dostupne kontakte ustanova i organizacija, a koje bi Vam mogle biti od pomoći u traženju informacija. Kroz ovaj adresar nudimo Vam slijedeće kontakte:


• centri za socijalnu skrb

• timovi za udomiteljstvo

• obiteljski centri i obiteljska savjetovališta

• domovi za djecu (osnivač republika Hrvatska)

• domovi za djecu (domovi drugih osnivača)

• domovi za djecu s poremećajima u ponašanju

• domovi za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (osnivač Republika Hrvatska)

• domovi za tjelesno ili mentalno oštećene osobe (domovi drugih osnivača)

 

Uz navedene adrese kao dodatnu podršku u traženju informacija naveli smo i nekoliko internet stranica..
• Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
                
www.mzss.hr

• Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
                
www.mobms.hr

• Ured pravobraniteljice za djecu
                 
www.dijete.hr