Podrška razvoja samopouzdanja za udomljenu djecu i biološku djecu udomitelja

U okviru projekta "Za kvalitetno udomiteljstvo djece" proveden je pilot program kojemu je cilj poticanje i podrška razvoja samopouzdanja kod djevojčica i dječaka smještenih u udomiteljske obitelji, kao i za djevojčice i dječake – biološku djecu udomitelja. Radionice su se provodile u Varaždinu i Čazmi u suradnji sa nadležnim Centrima za socijalnu skrb i na području Varaždina uz Centar s lokalnom udrugom udomitelja za djecu Zipka. Program i zaključci su predstavljeni na 6. konferenciji udomitelja djece u Puli, te iste možete pronaći ovdje.

 
Pilot program se sastoji od ukupno 12 interaktivnih radionica koje su podijeljene u tri podjednako važne cjeline: slika o sebi i razvoj samopouzdanja; potrebe, emocije i

odnosi te alati za razvoj samopouzdanja.

 

Dodatna vrijednost radionica očituje se u mogućnosti istovremenog rada i druženja udomljene djece i biološke djece udomitelja što može doprinijeti njihovom boljem povezivanju i međusobnom razumijevanju što je važno za njihov zajednički obiteljski život.
 

Nositelji i izvoditelji programa:

– Ivana Jeđud – vanjska suradnica Foruma i nositeljica programa
– Ana šimić – koordinatorica programa ispred Foruma
– 4-ero posebno educiranih vanjskih voditelja radionica za djecu
– 2 volontera/ volonterki- mladih koji djeluju u Forumu